top of page

7. Bæredygtig Energi
William Reynish & Marie Boye
Arbejdstitel: Bæredygtig energi

INTRODUKTION
 
Efterspørgslen på billig energi bliver konstant større i takt med en stigende verdensbefolkning og der er derfor behov for en betydelig stigning og optimering i produktionen af vedvarende energi.
Et  centralt problem  ved  vedvarende energi er at få forbedret el-nettets forsyningsveje, så man kan fordele energikildernes output geografisk og i forhold til tid, vind og vejr. En global økonomi baseret på fossile brændstoffer og en dertil hørende stigning  i  udledningen  af  drivhusgasser  skaber katastrofale  ændringer  i  vores  klimasystem og det er derfor på tide, at forsyningsvejene optimeres og at alle samfund investerer i rene energikilder som sol, vind, vand og varme.
skitse vindmøller.png

KUNSTNERISK UNDERSØGELSE

Installationen  udgør  et  forbindelsesnet  af  forskellige  vindmøllemodeller,  der  trækker  historiske  og  geografiske tråde  til  hele  verden.  Vindkraft  er  blevet  brugt,  så  længe  mennesker  har  sat  sejl  i  vinden.  I  mere  end  to  årtusinder har vinddrevne maskiner malet korn, ventileret og pumpet vand. I dag fungerer vinddrevne generatorer i små anlæg til batteriopladning til næsten  gigawatt-størrelse  havvindmølleparker,  der  leverer  elektricitet  til nationale elektriske netværk. I 2014 arbejdede over 240.000 vindmøller i kommerciel størrelse i verden og producerede 4% af verdens elektricitet. Vindmølleinstallationen  er  inspireret  af  vindmøllearkitektur  både  lokalt  og internationalt og mængden af møller opsat i landskabet skal minde os om  at  et  effektivt  og  sammenhængende elnet  og  fordelingen  af  strøm  er  essentiel for udbredelsen af bæredygtig energi. Installationen påvirkes af vind og vejrforhold i Annebergparken.

MATERIALE

Galvaniseret stål

Møller og sokler skal smedes og sammensættes af galvaniseret stål, som efterfølgende lakeres.

Materialerne dikterer et samarbejde med en lokal smed og autolakør.

 

Foto: Reynish & Boye skitse

William Reynish & Marie Boye

William Reynish og Marie Boye en kunstnerduo, som synes at supplere hinandens fagfelter på bedste vis. De har begge en alternativ uddannelsesbaggrund i forhold til det billedkunstneriske, hvilket viser en interessant tværfaglighed, der kan bringe et anderledes spændende værk frem.

  • Sort Instagram Icon
  • Sort Instagram Icon
Wind Turbines
bottom of page