top of page

13. Klimaindsats
Vibeke Nørgaard Rønsbo
Arbejdstitel: Sky fall

INTENTION

KUNSTERISK UNDERSØGELSE

I værket approprieres vores kulturs trekantede advarselstavle til en placering i kulturparkens grænseområde til naturen. Skiltet mimer genrens gængse symbolske billedsprog, som også karakteriserer vores vejrudsigter, dog med den forstyrrelse, at de striber, der normalt signalerer regn i værket er placeret over sky-symbolet, så de herved kan læses som ’fartstriber’. Skiltet tilføjes et underskilt med teksten ’Sky fall’,
himmel fald, der udover sin konkrete betydning også refererer til såvel et smukt korarrangement, som til titlen på en James Bond film

 

Skiltet placeres inde midt i det område, hvor der i våde vejrperioder opstår et for-bassin til søen, som liggerlængere op mod skoven.Værket spiller på, at dette lille mikro-område spejler klima-krisens største dilemma, nemlig den stigendekontrast mellem ekstrem tørke og katastrofale oversvømmelser rundt omkring på kloden. I mikro-perspektivsker dette netop på denne lille destination.

Om værket 


På vores lille plet på jorden ser vi i dag stærkere og heftigere regnbyger, ligesom vi spås mere grå vintre,
med mørke tunge skyer, så bogstaveligt talt falder skyerne i stigende grad mod jorden. Advarselsskiltet ’Sky
fall’ peger samtidig i mere symbolsk forstand på at vores verdensopfattelse står for fald. Hvor mennesket i
stigende grad har indsat mennesket som verdens centrum og omdrejningspunkt, melder naturen sig i dag
med et påtrængende krav om at denne herskende antropocentriske tænkning må afløses af en mere
bæredygtig tankegang. Måske vi skal erkende, at vi må møde naturfolkenes forståelse af, at der er mere
mellem himmel og jord end som så. At vores himmel også har en poetisk dimension af ydmyghed overfor
klodens liv som mennesket må genfinde.

Oplevelsen

Besøgende vil hermed enten møde værket på udtørret grund, og her kunne undres og rejse spørgsmål, og
muligvis kunne aflæse destinationens bevoksning, som tegn på et sted for periodisk
vandophobning/oversvømmelse. Skiltets skysymbol vil oplagt få beskueren til at løfte sit hoved og rette sit
blik mod himlen i kortere eller længere tid, mens sammenhængen søges, og på denne måde bære dette syn
og denne fornemmelse af væren med sig derfra.
Mens andre besøgende i våde perioder vil opleve skiltet stikke op af et himmelspejl i form af vandoverfladen
i dette magiske lille for-bassin til søen. I disse perioder vil citatet fra 1. Korinterbrev 13,12 ’I et spejl, i en
gåde’ 1 på egen sigende vis bringe en magisk erkendelse af ’at vi endnu kun erkender stykkevis, men at vi en
dag vil stå ansigt til ansigt og erkende fuldt ud’ ( frit modelleret) og favne fornemmelsen af at være lille som
menneske i en større sammenhæng, der trods idyllen ved skovsøen er skrøbelig og kan bringes ud af
kontrol.

©Copyright
Sky fall sø.jpg
Vibeke Roensbo A-tavle 700mm med U3-1 250x500mm Sky fall.jpeg

Foto: Vibeke Nørgaard Rønsbo Copyright

Foto: Vibeke Nørgaard Rønsbo Copyright

Mål

Det er mit håb, at opmærksomheden på, at vi som mennesker kan finde ro og hvile i naturens rytme vil få
besøgende til at engagere sig i at værne om og passe på naturen. Og at erkendelsen af vores
naturpåvirkning må blive fuldt erkendt. Værket advarer om, at balancen er forstyrret, at himmelbuen kan briste, derfor rummer advarselstavlen i værket regn over sky-symbolet. Dette peger på, at de ekstreme vejrforhold vi i stigende grad oplever skabes i rummet mellem himmel og jord.

Når vi presser klimaet, presser vi vores egen mulighed for at finde resonans for livets rytme og ro, - naturens
cyklus, som vi blot er en lille del af. Når himlen falder ned på jorden i vandspejlet, lader den os på én gang hengive os til spejlingens magi og løfte blikket mod himlen og finde ro i livet. Denne væren og lydhørhed peger ind mod oplevelsen af mening. Værket er en installation, som omfatter advarselsskiltet netop i samspil med den kontekst det placeres i.
Hermed er det vigtigt at påpege, at skiltet peger på områdets særlige egenskaber og forvandlingspotentiale i
relation til Klima, som et mikrospejl for klimakrisens hovedkonsekvens i makroperspektiv, hvor tørke,
ekstremt vejr, oversvømmelser og vandstandsstigning truer klodens eksistens.

Vibeke er optaget af fysiske og elektroniske spor af levet liv, og sammenstødet mellem erindring og aktualitet, mellem fravær og nærvær.

 

Arkivet, samlingen, dokumentet og fundne/gemte objekter er ofte inspirationskilde og materiale i hendes arbejde.

 

Hun søger at skabe åbne kommentarer til vores samtid som kan eksponere eksistentielle refleksioner om tid, erindring, væren, humanisme og bæredygtighed. 

  • Sort Instagram Icon
vibeke.jpg

Vibeke Nørgaard Rønsbo

bottom of page