top of page

16. FRED, RETFÆRDIGHED & STÆRKE INSTITUTIONER 
Erik Juul & Lars Myrhøj
Arbejdstitel: NAT MØRK HIMMEL

INTENTION

KUNSTERISK UNDERSØGELSE

Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbyggeeffektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.


Figuren skal fokusere på stærke institutioner, fordi de er forudsætningen for at fælles mål kan opnås.
Både på et lokalt, men også på et globalt niveau. FN er et eksempel på dette. Uden FN vil det ikke være muligt at hele verden går sammen om at definere fælles mål for fremtiden. Derfor består skulpturen af 16 søjler der hver repræsenterer 16
verdensmål, der samles og fastholdes i skulpturens base, og figuren bliver således den 17. søjle.

Skitse005-Scene 1.png

Skitse af Erik Juul & Lars Myrhøj. Copyright

Skitse005-Scene 3.png
©Copyright

Skitse af Erik Juul & Lars Myrhøj. Copyright

VEDLIGEHOLDE, FORANKRE OG RODFÆSTE

Stærke institutioner er forudsætningen for fred og retfærdighed. Men deres styrke forudsætter at
vi vedligeholder dem. Og at de er forankret i en lokal tradition. Ellers kan de forvitre og forgå
meget hurtigt. Det har vi f.eks. set når fremmede organisationer og militære magter forlader et
land eller en region. Eller når den tabende part i et ellers demokratisk valg, er så utilfreds med
resultatet at denne ønsker at omstyrte statens institutioner.
Skulpturen fortolker dette ved at blive bygget i træ, som er et forgængeligt materiale med mindre
det bliver vedligeholdt. Konstruktivt styrkes figuren over tid, ved at få tilført flere lag.
Den skå afskæring i toppen gør at den åbner sig mod verden, samtidig med at det giver et
dynamisk udtryk. Dvs. noget der er foranderligt og i i bevægelser.


SAMTALEN SOM FORUDSÆTNING

Forudsætningen for styrken i en given institution er bl.a., at der kan foregår en ligeværdig og
fredelig samtale mellem flere parter. Derfor er figurens konstruktive fundament udført som en
bænk, hvor mennesker kan mødes og samtale. Søjlerne skaber rumlig beskyttelse, så man kan søge beskyttelse i figuren, samtidig med, at den inviterer til en samtale.

Tidligere var det de religiøse bygninger, der igennem deres fysiske manifestation - i landskabet eller
i byerne - viste, at vi sameksisterer med en fælles forståelse af, hvad der er ret og forkert. De var et
fysisk pejlemærke, man kunne orientere sig imod. På samme måde manifesterer stærke
institutioner sig gennem en markant bygningsfysik. Det er ambitionen, at figuren for verdensmål nr.
16 må fungere på samme måde i Anneberg Skulpturpark.

 

Ideer til den videre bearbejdening. ....den kan belyses svagt om aften så den vil stå som en
lysende ledestjerne, men også for at fremhæve den skulpturelle kvaliteter.

Erik Juul & Lars Myrhøj

bottom of page