top of page

14. LIVET I HAVET

ANTTI TENETZ

Arbejdstitle: Fish God -Sanctuary 

INTENTION

KUNSTERISK UNDERSØGELSE

Skulpturer er et symbol på viden og erfaringer. Statuer af fiskeguder blev sat langs den nordlige kystlinje ved Atlanterhavet og Østersøen, for at symbolisere hvilke fiskere der havde hvilket områder, samt at tilbede guderne for gode fangster. Kan denne tankegang overføres til samtidskunst ved hjælp af lokal samfundet?

 

Kunne denne tænkegang omdannes til det moderne samfund, der også dækker mål14 som et kunstnerisk projekt med lokalsamfundet. En skulptur og et havspot  som kunststed med bæredygtig tilgang til livet under vandet og vores forhold til havet og livet i det som ledsager, mad og base for materialer, der er bundet til traditionen for over generationskendskab og nutidig viden i tider med miljøændringer og stigende hav niveau. Udfordringen er at forbinde denne undervandsstruktur med lokalsamfundet, jord og skulpturpark.

En skulptur på land og et havpunkt i havet som et kunststykke, med en bæredygtig tilgang til livet under havet, samt vores relation til havet og dens liv, som hvis vi dens følgesvend. I dag har vi særlige madtraditioner som går igennem mange generationer, samt hvordan vi skaffer os føden, men i takt med klimaændringer og forhøjet vandstande, skal vi begynde at ændre vores traditioner. Udfordringen er at forbinde denne undervandsprojekt med lokalsamfundet og skulpturparken.

Fremgangsmåde
 • Niveau et / selve kunstobjektet

 • Niveau to / navigationselement til anden undervandsdel

 • Niveau tre / immaterielt, virkelighedsrealisering med lyd og video / 3D-element

 • Åbnes via en QR-kode eller geolokalisering

  • 1. genstand: Fish / Del af tang / tang modificeret med computerlæringsmodeller (hvordan en computer opfanger lokalt undervandsliv.)

  • Genstand 2 /Sti til kyststruktur

  • Genstand 3 /Lydfil og beretninger fra de lokale om havets ændringer, og hvordan man overlevede.  

©Copyright
14_Livet i havet_Fish God Sanctuary_Antt

Foto: Skitse af Antti Tenetz Copyright

14_Livet i havet_Fish God Sanctuary_Antt
©Copyright

Foto: Skitse af Antti Tenetz Copyright

Skulpturstrukturen i havet giver plads til tang, som kan vokse og skabe ly for fisk, og giver mulighed for mennesker at besøge og fiske. Strukturen er baseret på Voronoi mønster.

Mål

Mit mål for skulpturen er at se livet i havet ved at gøre brug at flere elementer; alt fra tang, fisk og mennesker. Vi mennesker er en del af biosfæren, der forbindes med teknosfæren, som er andet end menneskelig livsformer. Ændringer i trækningsmønstre hos fugle og havliv afspejler sig i denne menneskelige migrationsmønster, som er en tid med klimakriser.

 

Det er vigtigt at vi gennemgår vores adfærd og mønstre i lokalsamfundet, for at ændre den imod en bedre fremtid for livet i havet. Formen på skulpturen er traditionel i en kombination af menneskeskabte og biologiske materialer, samt et virkelighedselement, som passer ind i Annebergparken med en placering tæt ved havet, og har forbindelse til internettet. 

Antti Tenetz er billedkunstner. Hans værker ligger ved grænsefladen mellem mediekunst, biologisk kunst og urban kunst. Hans fokus er på tværfagligt og multikunstnerisk samarbejde mellem kunst og videnskab, og han bruger ofte teknologier som droner, satellitsporing, spilmotorer og maskinindlæring.

 

Tenetzs værker og samarbejdsprojekter er udstillet i Finland og internationalt, herunder i Venedigbiennalen, Manifesta 12, Istanbul Biennale parallelprogram, Tate Modern Exhcahenge-program, Science Gallery Dublin og Lumipalloefekti-udstillinger, X-Border, ISEA Istanbul, Pan-Barentz, og e-mobil kunst. Han har også vundet national sne-skulptur konkurrence.

 • Sort Instagram Icon
AnttiTenetz-VK-2_edited.jpg

Antti Tenetz 

bottom of page