5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Tora Schultz Larsen

Arbejdstitle: Lazy Susan

INTRODUKTION

Murstenen, det røde tegl der refererer til en lang byggetradition i Danmark. Teglværker rundt omkring i landet har, såsom det tidligere Asnæs Teglværk, produceret mursten til de omkringliggende landdistrikter samt opbygget stationsbyer, der har skabt fungerende infrastruktur i det pågældende område. Murstensarkitekturen findes overalt i det danske landskab, et fundament i dansk byggeskik.
 

En  overset  detalje  ved  murstenen  er,  hvordan  den  som  form  forholder  sig  til  ligestilling  mellem  køn Murstenen  har  gennem  historien  taget  forskellige  former,  men  i  dag  snakker  man om  et  ‘standardmål’.  Dette standard-mål   (ligesom   mange   andre   “standard   mål”),   er   baseret   på  den  gennemsnitlige  størrelse  af en hvid  mands  hånd.  Dette betyder, at det kan være svært for personer med mindre  hænder,  at  få  greb  om murstenen,  herunder  kvinder. Murstenen er blot et eksempel på hvordan verden er opbygget og  designet  af kønsbias  dataindsamling.  Generelt  kan  man  tale om usynlighed af, blandt andre, kvinder, når det gælder gængs dataindsamling.

5_Ligestilling mellem kønnene_Lazy Susan

Foto: Tora Schultz Larsen's skitse

5_Ligestilling mellem kønnene_Lazy Susan

Foto: Tora Schultz Larsen's skitse

KUNSTNERISK UNDERSØGELSE

Skulptureprojektet med arbejdstitlen ‘lazy susan’ tager udgangspunkt i murstenen, en formindsket mursten. Murstenskulpturen skal udvikles in situ og forholde sig til omgivelserne. Skulpturen skal ved sin genkendelighed mime de omkringliggende bygninger i Annebergparken gamle hospitalskompleks, der er opført i rød teglsten. Samtidig skal den også stå i modspil, som en egen konstruktion, der insisterer på en selvstændig agenda, som sætter spørgsmålstegn ved, hvilke strukturer vi bygger op. Den formindskede mursten rummer en poetik, der understreger vigtigheden af de små ændringer, selvom de kan virke nærmest usynlige. Samtidig fremstår skulpturen også statement af kvindens usynlighed, når det gælder dataindsamling, eftersom man ved første øjekast ikke ser at murstenene er mindre end den normale standard mursten.  

 

Skulpturen  består  overordnet  af  de  delelementer,  kort  beskrevet  -  Del  1:  En  liggende  mur  eller  et  fundament  af  formindskede  mursten. Del 2: En karrusel, med et metalgreb eller pinocchios forgrenede næse, der spinner rundt om sin egen akse, ‘the absolute truth ́.

KONSTRUKTION

Udgangspunkt  for  skulpturens  udtryk  er  de  omkringliggende  bygninger,  hvis  murkonstruktion  er  opbygget  med krydsforbandt. Det er et af de stærkeste forbandter, da det konstrueres  med  skifte  af  henholdsvis  løbere  og kopsten.  Ligeledes vil skulpturen mures op i krydsforbandt. Skulpturen  skal  placeres  bag  ved  centralanlægget  i Annebergparken, der er opførligt i rød  tegl.  Desuden  har  disse  bygninger  været  meget  karakteristiske  for Bedre Byggeskik-bevægelsen. Skulpturen  går  i  dialog  og  kommenterer omgivelserne. 

Tora Schultz Larsen

Tora er født og opvosket i Aarhus, Danmark. Hun fik sin kunstuddannelse på Kungliga Konsthögskolans i Stockholm i 2020. 

Hun arbejder pt. i Sverige og har lavet flere kunstudstillinger rundt omkring i verden. 

  • Sort Instagram Icon