top of page

17. PARTNERSKABER FOR HANDLING

Adam Jeppesen og Kim Dolva

Arbejdstitle: The Resting Bell

INTENTION

KUNSTERISK UNDERSØGELSE

Efter at være oprindeligt valgt som eneste kunstner til at repræsentere mål nummer 17 - Partnerskab og samarbejde, har jeg, Adam Jeppesen, besluttet at tage konsekvenser af intentionerne med dette mål ved at udvikle og skabe værket som et samarbejde.

 

Som det ofte er tilfældet med udviklingen af ​​kunstneriske projekter, er der en tendens til, at kunstneren ikke afslører meget af sine tanker og intentioner, før det afsluttende arbejde afsløres. Dette er imidlertid den samme mekanisme, som kan findes i andre industrier og endda blandt nationer. En hemmeligholdelse bygget på beskyttelsen af ​​intellektuel ejendomsret, efterretning og endda national sikkerhed.

 

Man kan argumentere for, at det er rimeligt at beskytte disse elementer. Men man kan også argumentere for, at der findes en overflod af protektionisme, som i sidste ende kun gavner en meget lille gruppe mennesker og ikke sikrer menneskets velstand mere generelt. Handlingen med at opgive eneretten til oprettelsen af ​​dette stykke skal ses som en lille handling i makroskala.

 

Det er et eksperiment, der har til formål at demonstrere potentialet i samarbejde og partnerskaber både gennem processen med at skabe arbejdet såvel selve arbejdet. Jeg har bedt Kim Dolva, en velkendt skabsmager med omfattende erfaring i produktion af funktionelle møbler, om at være min partner i udviklingen og oprettelsen af ​​The Resting Bell. På grund af omfanget og ambitionerne i dette projekt opstår der andre samarbejder, som alle vil blive anerkendt ved afslutningen.

SKETCH ADAM JEPPESEN.jpg

Foto: Skitse af Adam Jeppesen. Copyright

skitse adam jeppesen.jpg

Foto: Skitse af Adam Jeppesen. Copyright

The Resting Bell

Indflydelsen af ​​rumlig dimension og materialitet bestemmer, hvordan man handler, tænker og opfatter. Den hvilende klokke stræber efter at tage hensyn til rummets sensoriske dimensioner og derved skabe et miljø, der er ideelt til selv refleksion såvel som kollektiv kommunikation. Set i sammenhæng med FN's mål for bæredygtig udvikling er målet at invitere grupper, såsom skoleklasser, til at bruge rummet til at diskutere og debattere de mål, der er opstillet af FN, men også menneskehedens fremtid mere generelt set ud over 2030.

 

The Resting Bell beskæftiger sig med temaer som kontrol, tillid og ødelæggelse - spørgsmål med løb som en strøm gennem mål 17 - partnerskab og samarbejde. Vi mener grundlæggende, at dette er det vigtigste mål, som uden, ingen langsigtede ændringer er bæredygtige. Det siger sig selvfølgelig, at dette ikke er nogen let udfordring at imødekomme. Konflikt skyldes ofte manglende tillid og kommunikation.

 

I dagens verden, hvor FN's indre værdier ser ud til at være under skud, og nationalisme og egeninteresse er stigende, er det svært at sige, hvor menneskeheden vil være på bare 10 år. Men med alle 193 suveræne stater i FN, der er enige om at forsøge at nå målene, er en ting sikker; tillid, accept og vilje til at samarbejde skal være øverst på alles dagsorden.

 

Det arbejde, vi agter at skabe, vil afspejle den tvetydige karakter af denne aktuelle situation. Vi planlægger at opnå dette ved at tage fat på ovennævnte temaer gennem processen med at skabe værket samt de materialer, som det vil blive lavet af. Formen på den endelige struktur vil blive formet på en model lavet af udskåret træ. Denne model, af en omvendt klokke, vil blive udskåret af frisk skåret træ.

Når udskåret, når tørringen begynder. Fibrene begynder at trække og forvrænge den oprindelige tilsigtede form. Denne endelige, forvrængede form vil tjene som model for den større struktur, der måler ca. 8 meter i diameter og 4 meter i højden. Den endelige struktur har to identiteter - den ydre, som publikum først møder, og den indre, der vil tjene som plads til refleksion.


Den ydre væg klædes i brændte helvedesild ved hjælp af den gamle teknik "yaki-sugi". Det er en kontraintuitiv proces, hvorved brændende overflade af træet øger materialet dets holdbarhed og bliver stærkere. Visuelt resulterer dette i en sort forkullet overflade, der ligner resterne af en skovbrand. Det indre rum består af buede vægge klædt i stråtækt siv, modsætningen af ​​brændetræet. Væggenes krumning skaber et overhæng, der tjener to formål; Beskyttelse af de indvendige kanter fra elementerne, hvilket hjælper materialernes levetid og skaber ly for besøgende, der sidder på bænken med, løber hele stykkets omkreds. Derudover retter overhænget lyset mod midten og adskiller lys fra skygge.

 

De stråtækkede vægge fungerer som en lydisolator, dæmper efterklangen og giver illusionerne om, at rummet er mindre end i virkeligheden. Dette vil fremme en følelse af sikkerhed i dette reflekterende rum. Naturligvis er en bekymring for bæredygtighed indlejret i materialevalget. Både stråtækt og yaki-sugi træ har minimal indvirkning på miljøet til fordel for holdbarhed. Lokalt fremskaffede materialer vil blive brugt når det er muligt for at minimere transporten.

 

Den hvilende klokke afslører langt mere bare en simpel form. Dette holistiske arbejde ligger et sted mellem skulptur og arkitektur. Funktionel, men alligevel kræver lidt mere end en tilstedeværelse. Gennem de kontrasterende materialer gentager det kompleksiteten i kommunikation, hvor tillid og accept af forskelle kan være den afgørende faktor, der enten fører til konflikt eller løsning. Vi inviterer både lokalsamfundet og skoleklasser til at gøre brug af dette unikke rum både til gavn for den enkelte og verden som helhed.

Adam Jeppesen

Født 1978 i Kalundborg, Danmark.
Centreret omkring begrebet tid, Jeppesen allegorisk
udforsker de tværkulturelle udfordringer, vi står over for i det 21. århundrede, herunder hurtig udvikling af nye teknologier og åndelig udtømning.


Dette kommer begge til udtryk i hans fotografiske værker, hvor tid efterlader synlige spor i materialet og i hans store skala installationer, hvor både livets og al materiens ubestandighed er afdækket. Dette er store og universelle temaer, der har været formet af både videnskabelige, filosofiske og åndelige fortællinger.


Værkerne af Adam Jeppesen er uden for vores traditionelle forståelse af rum og tid, men de tjener stadig som validering i bestemte øjeblikke og begivenheder og præsenteres således som en gådefuld skildring af virkeligheden, hvor den ufuldkommen æstetiske værdi
elementer er i fokus, og hvor værkerne ligger et sted imellem perfektion og ufuldkommenhed, mellem skabelse og ødelæggelse.

  • Sort Instagram Icon
adam_jeppesen-e1397595480976.jpeg

Adam Jeppesen

bottom of page