top of page

1. AFSKAF FATTIGDOM
Clara Arnbjørn

INTENTION
KUNSTERISK UNDERSØGELSE
 
Jeg er i gang med at undersøge, hvordan jeg kan fortolke FN’s verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom, med særlig fokus på delmål 1.2., der vedrører en halvering af relativ fattigdom i henhold til nationale definitioner.

Jeg arbejder i ler og det færdige værk bliver i keramisk materiale og uglaseret. Værket bliver højbrændt så skærven lukkes og dermed tåler forholdene udenfor, hvor den skal placeres. Jeg vil arbejde med en fortolkning af fattigdom, hvor busten bliver det format, som skaber rammerne for min udformning.  

 

Busten vil have målene: Højde 1,15m, bredde 1,15m og dybde 0,85m. Jeg vil benytte en teknik, som tilgodeser at modellere et indstøbningsrør ind i selve skulpturen, så et jernrør kan fæstnes til en metalplade på busten.  På grund af bustens store dimensioner, har jeg indgået en forhåndsaftale med Tommerup Keramik Værksted, fordi de er specialiseret i at håndtere så store keramiske emner. 

©Copyright
©Copyright
Clara_Arnbjørn.jpg

Clara Arnbjørns skitse. Copyright

Clara-Arnbjørn.jpg

Clara Arnbjørns skitse. Copyright

Gennem min foreløbige research af pågældende verdensmål ved jeg, at kvinder er mere fremtrædende i fattigdomsstatistikkerne og derfor er det en kvinde, jeg vil portrættere.  Det er samtidig mit ønske at sætte fokus på det tidspand på 15 år (2015 – 2030), som verdens lande i FN har sat som tidsramme for afskaffelse af fattigdom. For at kunne begribe dette tidspand, ønsker jeg at portrættere et menneske, der har levet 15 år. Derfor vil jeg portrættere en 15-årig pige, som på den måde udtrykker den tidsmæssige ambition for verdensmålet. 
For at forankre verdensmålet i Odsherred Kommune, er jeg i gang med en undersøgelse af relativ fattigdom i Danmark.

Først og fremmest har Danmark forpligtet sig til at halvere relativ fattigdom inden 2030. Dernæst synes jeg, at det er interessant og vigtigt at undersøge, hvad fattigdom betyder i velfærdssamfundet Danmark og hvordan konsekvenserne opleves af dem, som lever i fattigdom. Derfor ønsker jeg at samarbejde med grupper af unge, herunder unge der oplever en hverdag i relativ fattigdom og komme i dialog med dem om emnet og de tabuer, der kan være forbundet hermed. Det er unge, jeg gerne vil fokusere på i min borgerinddragelse, da det er fattigdom set gennem deres øjne, jeg vil fortolke ind i mit projekt. 


"Jeg synes det er spændende at skabe fornyelse af vores aflæsning af busten, da den historisk set er blevet skabt for at hylde et menneskes indflydelse, viden, velstand eller magt."

 

Tidligere er de personer, som blev portrætteret i en buste, individer vi skulle beundre eller hylde - og for at fastholde deres eftermæle. I stedet for eftermæle, vil jeg gerne bruge busten til at skabe eftertanke. Ved at blive konfronteret med emnet fattigdom gennem en buste, udfordres og udvides de fortællinger, som busten kan rumme. Det er mit håb, at busten herfra kan bruges til at møde hinanden i øjenhøjde.

Så bliver det lettere at få øje på, at fattigdom er strukturer i samfundet, som rammer den enkelte familie, det enkelte menneske – og især uforskyldte børn og unge. Forandringen starter ved at vi ser problemet og skaber nye strukturer og muligheder. Historisk bliver det et monument på relativ fattigdom, som vi i 2030 kigger tilbage på og (forhåbentlig) kan sige ”sådan var det engang”.


Den placering jeg ønsker, busten skal have i Annebergparken, er oppe på toppen af en bakke, for understrege den fornyelse jeg ønsker at skabe af busten. For ved at begynde for foden af bakken kan vi kigge op, hvor busten står på toppen og busten får da en ophøjet status og vi ser op til den, akkurat som vi historisk har anskuet buster. Men efter at have bevæget sig op ad bakken er vi i øjenhøjde med det menneske, der er portrætteret. Det er den virkning, jeg ønsker, at busten som monument også skal kunne rumme.

Clara Arnbjørn

Jeg er keramisk skulptør og jeg bruger busten som format til at danne rammerne for mine fortællinger. Det betyder meget for mig at skabe fornyelse af vores aflæsning af busten, da den historisk set er blevet skabt for at hylde et menneskes indflydelse, viden, velstand eller magt og jeg tror på at busten kan rumme flere fortællinger.

Jeg vil gerne genbruge det statussymbol som busten besidder, til at sætte fokus på det almindelige menneske og på de udfordringer vi hver især bærer rundt på.

  • Sort Instagram Icon
profilfoto_Clara Arnbjørn.jpg
©Copyright
bottom of page