9. INDUSTRI, INNOVATION & INFRASTRUKTUR

Center for Ny Nordisk Materialisme

INTRODUKTION

 
Center for Ny Nordisk Materialisme tager til 17 Goals on My Mind udgangspunkt i Delmål 9. Vores skitseforslag udspringer af vores research af, hvordan en bæredygtig kunstpraksis kan se ud. Til dette projekt tager vi udgangspunkt i stenen og dens brug, da dette materiale er et gennemgående element i menneskets historie - i kunsten, på vores veje, ved vores grave - kort sagt er stenen en de tidligste markører for menneskets væren i verden og med andre ord: en forhistorisk infrastruktur.

Især i disse tider hvor vi genovervejer hvilke monumenter, vi har stående i det offentlige rum og hvilke historier de repræsenterer, ønsker centeret at skabe et bæredygtigt monument for social ansvarlighed. Vi vil skabe et monument baseret på innovative metoder, der peger frem mod en mere bæredygtig industri. Hvis Danmark skal være et foregangsland for en bæredygtig industri er det vigtigt at kigge på, hvilke materialer vi bruger - og ikke mindst hvordan vi tilvejebringer dem. F.eks er mange af de sten som importeres til Danmark produceret under uanstændige arbejdsvilkår. Dertil kommer CO2 udledningen ved fragten af de tonstunge produkter, som i sidste ende ikke kan holde til nordiske klima.

KUNSTNERISK UNDERSØGELSE

 

Vores skulptur i Anneberg parken vil bestå af “genbrugs-sten”. Genanvendelsen af sten er en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og en renere og mere miljøvenlig produktionsmetode. På nuværende tidspunkt bliver gravsten fra sløjede gravsteder f.eks. primært knust og brugt til underlag under asfaltering, mens andre ender som havnearmering eller lignende anlægsarbejde. Det er vores mission at finde disse sten til vores skulptur rundt om i Odsherred kommune. Granit er en nærmest uudtømmelig ressource, men proceduren i et stenbrud har altid handlet om at gå efter de smukkeste sten først. Dette har resulteret i, at der er granitkvaliteter og udseende fra tidligere generationer, som stort set er umuligt at skaffe i dag. På den måde vil vores skulptur redde nogle af de smukke gamle sten og koble fortiden sammen med fremtiden gennem dette klimåmål.

 

Goal 9_Anna og Kirke2.jpg

Foto: Center for Ny Nordisk Materialisme

Goal 9_Anna og Kirke.jpg

Foto: Center for Ny Nordisk Materialisme

Dette er skulpturens grundlæggende form. Stenenes endelige udformning afhænger af hvilke genbrugssten, vi finder i Odsherred. Skulpturens form baserer sig på en geodætisk halvkugle, men istedet for at lade skulpturen være dikteret af den faste, geometriske form, er det udfaldet af de tilvirkede sten, der skaber kuplens sammenspil. Sten-objekternes størrelse kan variere fra en fuldvoksen torso i bunden til en knyttet næve i toppen, hvilket betyder at ”ledene” mellem stenene varierer.

 

I tråd med Olof Krarups inskription i mindestenen ved Anneberg, vil vores skulptur bære en inskription, der forbinder stenene. Teksten vil bl.a. fortælle om stenenes herkomst, og løber på siderne af de større sten tættest på jorden. Det er vores mål at udvikle en mere ”hånd-skreven” skrifttype, der skal understøtte skulpturens organiske elementer og lede tankerne hen på håndens konkrete virke med arbejdet i sten.

Stenene er forbundet med stålstænger og former tilsammen en kuppel, der skal repræsentere det fysiske netværk, den består af. De holder hinanden oppe og er afhængige af hinanden for at skabe en sammenhængende form. I skulpturen mødes stenenes organiske strukturer med stålets geometriske udtryk og to hårdheder forenes: Stålstængerne retter sig ind for at passe til stenene, mens stenene må placeres strategisk i netværket af stål. Forbindelserne mellem disse materialer er et eksempel på en infrastruktur, men med til det hører også at denne struktur jo ikke er et lukket system - for hvor kommer stenene fra?

Det er vores mål i samarbejde med Natasja Ernst at planlægge hvordan borgerne i Odsherred kan involveres i vores skulpturprojekt. Det kan f.eks. være at de er med til at finde genbrugsstenene, som skulpturen kommer til at bestå af. Skulpturens sten kunne tilvejebringes gennem forskellige borger og aktører i Odsherred. Innovationen opstår i det tilfældige møde med en anden part, og vi ønsker i vores skulptur at arbejde med dette tilfældighedsprincip i fremskaffelsen af dette altafgørende materiale - netop for at underbygge hvor åbent et sytstem infrastruktur egentlig er.

Vi ønsker at placere skulpturen på et af Annebergs grønne områder og gerne et åbent område, som folk kan finde på at gå igennem på kryds og tværs. Når tilpas mange folk bevæger sig væk fra en sti og skyder genvej gennem et område, skabes der en “desire path” - en sti skabt af den erosion mennekser og dyr kan lave i naturen i det de vælger den letteste vej henover et område.

Center for Ny Nordisk Materialisme

Center for Ny Nordisk Materialisme er et nystartet kunstprojekt bestående af billedkunstneren Anna Walther og Kirke Meng. Centrets overordnede mission er at udvikle og diskutere konkrete bud på hvordan billedkunstfaget kan omstille sig til en mere bæredygtig fremtid. Vi bygger vores metoder på et erfaringsbaseret grundlag og ud fra stedspecifikke møder.

  • Sort Instagram Icon
Center for Ny Nordisk Materialisme.PNG