top of page

6. RENT VAND & SANITET
Johan Rosenmunthe
Arbejdstitle: Water for one

INTRODUKTION

Herunder ses min skitse til værket. Arbejdstitlen er ‘Water for one’ og det er inspireret af hellige kilder og brønde.
 

Det består af et betonrør med en hvælving og gulv belagt med hvide fliser samt et afløb. Ud af hvælvingen stikker en amfora der afgiver 8 liter vand i døgnet. Rundt om fliserne er en række jordlag med de indlejrede objekter man finder i jorden under middelalderbyer. 

 

Betonrørets diameter er cirka 2 meter og dybde cirka 1 meter.

Materialemæssigt er der tale om beton, letbeton, fliser, cement, brændt glaseret ler, jord, sten, lampe, afløbsrist, vandrør og elforsyning. Skjult i værket vil være et vandstyringssystem. 

skitse.jpg

Foto: Johan Rosenmunthe's skitse

KUNSTNERISK UNDERSØGELSE

Vandforsyning og spildevandsafledning er begge meget rigide, voldsomme og dyre infrastrukturer at distribuere over store afstande og gennem forskellige lag af Jordens kappe. Samtidig er de begge meget følsomme overfor ydre påvirkninger, endda også fra hinanden. Selv nu, i denne tid, er der ingen hurtige, smarte løsninger til at få forsyningerne ud til afsides områder – tektoniske lag skal gennembores af store gravemaskiner og installationerne skal hermetisk lukkes til omgivelserne. Hvis ikke forsyningerne kan komme til mennesket, må mennesket komme til forsyningerne.

 

I gamle dage i Danmark – og fortsat i store dele af verden – gik vi til en lokal brønd eller kildeudmunding for at hente vand med tilbage i beholdere. Kilderne løb sikkert næsten konstant og brønden føltes uudtømmelig. Men i dag er der ikke nok til alle, og mange må dele og nøjes med det absolut nødvendige. 8 liter per person per dag er WHO's grænse for overlevelse, til indtagelse, hygiejne og madlavning. Det kan måske lyde af meget – jeg tænkte først at jeg ville kunne klare mig med mindre, men så begynder man at regne sammen.

 

"Jeg vil gerne have at mit værk skal sætte fokus på modsætningen mellem den konstante tilgængelighed af vand og sanitet, som kommer tydeligt til udtryk i Velfærdsdanmarks moderne badeværelser, og den besværlige og begrænsede adgang til samme forsyninger, som andre mennesker oplever. Og på kontrasten mellem den rene vand inde i rørene og den beskidte jord udenfor."

 

Værket består derfor af et betonrør, der træder ud af en jordskråning. I midt og bund af røret er en flisebeklædt hvælving, der minder om et moderne badeværelse. Ud af hvælvingen stikker en håndlavet amfora-formet vandbeholder af brændt ler. Ud af amforaen løber 8 liter vand i døgnet – det løber direkte ned i et afløb på det flisebelagte gulv på bunden af røret. Rundt om hvælvingen ses de jordlag som vandforsyning skal igennem, med de naturlige elementer og objekter der findes i jorden under vores byer. Der er også lys installeret ved hvælvingen så den kan findes i mørke. 

Johan Rosenmunthe

Jeg er billedkunstner og arbejder bl.a. med installationer, skulpturelle værker og fotografi.

 

Jeg har i længere tid interesseret mig for forholdet mellem vores industrielle underjordiske rørføringer og de forskellige lag af jord som de gennemborer. Både rørføringernes materialer, de arkæologiske aspekter af vandforsyning og spildevandsafledning samt udvekslingen mellem vores moderne forsyningsveje og de omgivende jordlag er tilbagevendende interesser i mit arbejde.

  • Sort Instagram Icon
profil billede.jpg
bottom of page